Øvreeide Gard har lange tradisjoner, og har vært i familien siden 1776. Opp gjennom årene har gården drevet med melkeproduksjon, sauer, griser, høner og grønnsaksdyrking. Helt frem til 1975 var hesten svært viktig for arbeidet på gården.

Husdyrholdet ble avviklet i 2002, og frem til 2017 har innmark blitt vedlikeholdt og gresset/foret solgt til andre gårder i området. I 2017 startet vi opp igjen som Inn på tunet gård.

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak:  Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

  • Barn- og unge
  • Mennesker med rusproblemer
  • Funksjonshemmede
  • Eldre

Et opplevelsessenter for barnehager, skuler og voksne som ønsker en innholdsrik dag.

  

Aktiviteter

På gården har vi mange forskjellige aktiviteter. Vi tilbyr bl.a. klatring, bueskyting, balansering på line og andre kjekke aktiviteter.

Dyrene

På gården har vi kaninen, høns og geiter. Vi har tre dvergvedder kaniner, tre Kashmir geiter, 20 høner og en stolt hane.

Arrangement

Skal du arrangere konformasjon, utdrikkingslag, firmafest eller andre begivenheter? Vi har et stort partytelt med tilhørende kjøkken til leie. Ta kontakt for å forhøre deg om tilgjengelighet og pris.